Opracowany przez Międzynarodową Federację Narciarską dekalog narciarski gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim miłośnikom sportów zimowych. Wszyscy odpowiedzialni narciarze i snowboardziści kierują się dekalogiem narciarskim FIS.
Dekalog
  • Wzgląd na inne osoby Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
  • Panowanie nad szybkością i sposem jazdy Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, a także warunków atmosferycznych.
  • Wybór toru jazdy Narciarz, zjeżdżając z góry i dysponując większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi przed nim jadącemu.
  • Wyprzedzanie Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.
  • Wjazd na trasę, ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku Narciarz, zaczynając zjazd na trasie lub pólku narciarskim powinien sprawdzić, patrząc w górę, w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i dla innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu się na trasie lub stok.
  • Zatrzymywanie się na trasie Należy unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.
  • Podchodzenie i schodzenie na nogach Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. Takie samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.
  • Przestrzeganie znaków narciarskich Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
  • Pomoc poszkodowanym w wypadku W razie wypadku narciarze winni udzielić poszkodowanym pomocy i wezwać służby ratownicze.
  • Obowiązek ujawnienia tożsamości Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany, czy też świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.